De basis voor duurzaam bouwen volgens 030ARCHITECTEN

PPP+D

People Planet Profit staat voor de drie elementen die 030ARCHITECTEN wil verbinden met het vierde element D voor Design:

 • People

  bouwen aan een hoogwaardige en goede leefomgeving. Mensen moeten prettig kunnen wonen en werken door een gezonde en kwalitatieve omgeving. Woon- en werkcomfort zoals een gezond binnenklimaat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor elk project en begint bij het ontwerp.

 • Planet

  bouwen met respect voor de aarde. Olie en andere grondstoffen worden schaars. Het is dus van groot belang om de energievraag te reduceren en aandacht te besteden aan het materiaalgebruik. Door toepassing van het principe ‘Trias Energetica’ en ‘passief bouwen’ wordt hier een eerste stap gezet. De materiaalkeuze is een verder aspect en kan bijdragen tot gezonder en toekomstbestendiger gebouw.

 • Profit

  bij energiezuinige en onderhoudsvriendelijke gebouwen profiteert zowel de gebruiker als ook de eigenaar van een optimaal rendement. Door aandacht voor de leefomgeving en het woon- / werkcomfort is de waarde van het gebouw toekomstbestendiger.

 • Design

  Het ontwerp en de uitstraling van een gebouw draagt sterk bij aan de beleving en kwaliteit van de omgeving. Het gebouw zelf moet aan de eisen van de gebruiker aansluiten en gezonde hoogwaardige ruimtes ter beschikking stellen. PPP kan volgens 030ARCHITECTEN niet zonder het D van Design!

ENERGIEVERBRUIK

De uitgangspunten van Trias Energetica vormen de basis voor elk project: terugdringen van onnodig energieverbruik, bijvoorbeeld energiebesparing in de vorm van goede warmte isolatie; voor de resterende behoefte zoveel mogelijk duurzame energie inzetten, bijvoorbeeld wind, zon, biomassa of aardwarmte; zuinig en efficiënt gebruikmaken van fossiele bronnen, als duurzame energie niet volstaat.

Zonnecollector met Zonneboilersysteem

Een zonnecollector is een apparaat dat zonlicht omzet in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor proceswarmte, het verwarmen van ruimtes of (tap)water. Er bestaan verschillende typen collectoren. De meest gebruikte types zijn de vlakkeplaatcollector en de vacuümbuizen met reflector voor decentrale opwekking. Een zonneboilersysteem zorgt ervoor dat het maken van warm tapwater minder energie kost. Er zijn systemen die tevens bijdragen aan de ruimteverwarming, bijvoorbeeld in combinatie met een lage temperatuur afgiftesysteem. Op het dak ligt een zonnecollector die het zonlicht opvangt. De vloeistof die door de collector stroomt, wordt door het zonlicht verwarmd. De collectorvloeistof verwarmt het leidingwater in een opslagvat op zolder.

Zonnecellen (Photovoltaic)

Dit is een apparaat / element voor omzetting van zonlicht naar elektriciteit.

.

BOUWMETHODIEK

‘Passief bouwen’

Bij een passief huis bestaat de eis dat het verbruik minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor ruimteverwarming is. Dit wordt o.a. bereikt door heel vergaande goede isolatie toe te passen en luchtdicht maar dampopen te bouwen. De positionering van ramen speelt eveneens een grote rol. Door grote glasvlaktes op het zuiden te oriënteren en tegelijk een goede zonwering toe te passen kan de zon optimaal gebruikt worden – in de zomer wordt de zoninstraling tegengehouden en in de winter wordt de warmte van de zon naar binnen geleidt. Op de noordkant moet het aantal ramen juist beperkt worden om warmteverlies tegen te gaan. Bij het bouwen van een passief huis moet er rekening gehouden worden met het plaatsen van een warmteterugwin-installatie (WTW installatie) om tijdens de luchtverversing zo min mogelijk warmteverlies te hebben. Bewoners mogen ook met een WTW installatie op elk moment de ramen gewoon openen en worden dus niet beperkt in hun leefgewoontes. Door de kennis van de Duitse bouw heeft 030ARCHITECTEN een sterke relatie en verbondenheid met passief bouwen.

Houtbouw

Hout is een bouwmateriaal dat zeer weinig milieubelastend is, zowel tijdens de productie als de gebruiks- en afvalfase. Het is een vernieuwbare grondstof, heeft een gunstig effect op de CO2 balans, geeft geen schadelijke emissies en verbruikt weinig energie bij productie en bewerking. Bouwen met hout heeft nog meer voordelen:

 • hout heeft een sterk draagvermogen bij een laag eigengewicht
 • hout heeft een goed isolerend vermogen
 • hout is makkelijk te verwerken en is goed geschikt voor demontabel bouwen

Vele houtbouwelementen kunnen in de timmerfabriek voor gefabriceerd worden en verkorten daarmee de bouwtijd aanzienlijk. Houtskeletbouw wordt steeds vaker ook in gelaagd woningbouw toegepast.

.

MATERIAALKEUZE

Het Cradle to Cradle Principe van William McDonough en Michael Braungart is een belangrijk criteria:

De centrale gedachte van de cradle to cradle (wieg tot wieg) filosofie, is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. 030ARCHITECTEN besteedt dus veel aandacht bij de materiaalkeuze en houdt rekening met productie, onderhoud en hergebruik.

Verder wordt er goed naar gekeken of niet voor al locale materialen gebruikt kunnen worden om transportwegen zo kort mogelijk te houden.