Planegg, D

wonen / commercie / verkeer

prijsvraag, 2011

Evelyn Galsdorf (030ARCHITECTEN)
Marjolein Peters (Studio Scale)

De gemeente Planegg (D) ligt aan de buitenrand van München (D). Vele bewoners maken gebruik van de goede aansluiting door S-Bahn en buslinies om tussen de twee gemeentes te reizen.
Begin 2011 heeft de gemeente Planegg een ideeënprijsvraag georganiseerd met de vraag het stationsgebied van de S-Bahn te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Het station van Planegg moet een eigen identiteit krijgen .

In het ontwerp van 030ARCHITECTEN en Studio Scale is het aanwezige groengebied en de goede woonkwaliteit van de gemeente als uitgangspunt genomen. Binnen de regio is het contrast tussen beide zijden van het station uniek: een dorpse oostkant en een helemaal groene westkant met klooster.

Meer differentiatie in beeld en gebruik van het groengebied:
Aan de westkant van het station loopt een fietspad door het bosrijke gebied richting de sportvelden. Het groengebied zal verschillende functies krijgen om zo variatie in het gebruik te stimuleren. Direct naast het spoor en bij de volkstuinen zal een groot aantal bomen en struiken gekapt worden voor een ruim grasveld met ‘speeldertuin’ en picknickmogelijkheden.
Hierdoor wordt een duidelijk onderscheidt gemaakt tussen het openbare groen voor sport en speel en de bosrijke gebieden voor wandelaars en recreatie.

Levendigheid en functies rondom het stationsgebied:
Langs de Bahnhofstrasse wordt de bebouwing doorgezet tot aan het station, zodat er een continue activiteit is en de voetganger via levendige gevels naar het station wordt begeleid. Het nieuwe hotel wordt dan ook gerealiseerd aan de straatzijde voor het centrum ‘Heide-Volm’. Aan de overzijde van het nieuwe hotel komen de supermarkt en de kiosk met terras aan het stationsplein. Boven de commerciële plint bevinden zich woningen en praktijkruimtes.
Aan de westzijde en aan de oostzijde van het station ontstaan nieuwe pleinen. Het westelijke plein bestaat uit een breed en hellend vlak en het oostelijke plein wordt afgeschermd door bebouwing en een gecombineerde trap/ hellingbaan. Deze zorgt voor een mooie ruimtelijke werking en een toegankelijkheid voor alle partijen. Zo ontstaat een attractief gebied voor reizende en winkelpubliek.

Een nieuw en groen woongebied:
Op het terrein van de gesloten Emeran-Braun-fabriek ontstaat een groen en autovrij woongebied.
Langs het spoor wordt een nieuw landschap gecreëerd van gestileerde begroeide heuvels. Deze heuvels dienen drie doelen: als geluidwering voor de achterliggende wonen, als “groene huls” voor parkeergarages en als recreatief speel- en parklandschap voor alle bewoners en gebruikers.
De 4 á 6 meter hoge heuvels met verschillende hellingshoeken reflecteren en dempen het treingeluid. Doordat het parkeren zich in de heuvels bevindt is het gebied zoveel mogelijk autovrij.
Tegen de heuvels komen kleinschalige losse woongebouwen van drie á vier lagen. Een openbare weg slingert doorde groene heuvellandschap en lopen voetgangers en fietser zo ongestoord van noord naar zuid.