Hendrik Ido Ambacht, NL

winkelpaviljoen

bouwaanvraag, 2008

Hendriks Schulten architecten
Ted Schulten en Evelyn Galsdorf

Pa.vil.joen (het; paviljoenen, paviljoens); 1 luchtig gebouwd buitenverblijf; lusthuis 2 buitencafé met veranda’s en terrassen 3 grote gerieflijke tent voor voorname personen in vroeger tijd 4 houten huisje of overdekte stellage in parken of op feestterreinen of stranden (uit Van Dale)

Het ontwerp voor een paviljoen op de promenade langs het Sophiapark was een uitdaging. Wat wordt dit voor een bijzonder object? Mag je het een gebouwtje noemen of is de referentie van de tent en haar vluchtigheid meer op zijn plaats? Het mogelijke programma zoals een koffiebar, viskraam of bloemenstal laat echter geen vluchtigheid toe. Ted Schulten en Evelyn Galsdorf hebben een concept ontwikkeld  waarin verschillende thema’s worden gebruikt; licht en lucht, binnen en buiten, transparantie en reflectie. Met deze thema’s zal de eigenzinnigheid van het ontwerp tot uitdrukking worden gebracht. Een architectonische verwijzing naar gebouwen in de directe omgeving zou namelijk door het ongelofelijke schaalverschil tot een lachwekkend resultaat kunnen leiden.

De benadering luidt ‘less is more’ maar niet een ‘less is bore’. Voor de huid is gezocht naar een materiaal dat transparant is en een blik in en door het object zal bieden. Een materiaal dat op subtiele wijze, door reflectie, zich als een kameleon aanpast aan het groene park of de stedelijke wand. Kortom een materiaal met diepte waardoor het object blijft verwonderen, zie hier: een glazen huis.