Edisonstraat, Eindhoven, NL

wonen / werken

prijsvraag, januari 2012

030ARCHITECTEN ism INZIGHT-architecture

De opgave zoekt naar invulling boven een nog niet gedefinieerde sokkel en hoort bij één van de ingrepen die gedaan worden met het doel de karakteristieke hoeken in de Edisonstraat sterker te definiëren en te stimuleren. Op ieder hoek zal boven een sokkel een bijzonder gebouw met bijzondere functie geplaatst worden. Deze ‘eyecatchers’ en ‘landmarks’ vormen samen de ‘uitvindersroute’.

Voor het ontwerp is er voor de locatie op de hoek van de Edisonstraat met de 1e Franklinstraat gekozen. Deze hoek bevindt zich midden in de wijk Woensel West. Dit geeft de mogelijkheid om met het ontwerp te reageren op de omgeving.

De wijk zelf zal ingezet worden om, op een positieve wijze, onderscheidend te zijn. Het gebouw zal als middel ingezet worden om de ziel van de wijk af te spiegelen en alle toekomstige veranderingen te laten zien.

spiegel van de wijk
doelstelling is om het gebouw de omgeving te laten weerspiegelen. Op deze wijze valt het gebouw enerzijds een beetje weg in de omgeving, anderzijds onderscheidt het zich juist doordat het pas in tweede instantie goed zichtbaar wordt. Het gebouw ‘kleurt’ en ‘beweegt’ mee met de wijk.

schaal
de wijk kent overwegend laagbouw en de opzet algeheel is kleinschalig. Woningen variëren in hoogte van 6,5 tot 7,3 meter. Voor de sokkel is een ruimte van 4 meter gereserveerd. Er bestaat de mogelijkheid om tot 10 meter boven de sokkel te bouwen. Dit zal al snel een opvallende verschijning in de wijk geven. Daarom wordt er bewust voor gekozen om het gebouw aan de bestaande omgeving te relateren: hoogte geven waar het mogelijk is (richting het plein en andere hoeken) en laag blijven indien nodig (bij aansluiting op huidige bebouwing).

functie
in de ontwerpopgave wordt van logiesfunctie of ‘short-stay’ gesproken. Ook in het gebruik van het gebouw moet de buurt profiteren en de bewoners betrokken worden. De huidige woningen zijn niet ruim van opzet en kunnen bewoners niet altijd hun familiebezoek uit andere verre landen thuis herbergen. De nieuw ontstaande ruimtes boven de sokkel zouden hiervoor een alternatief bieden. Families en vrienden kunnen hier voor de tijd van hun visite blijven logeren; dicht bij hun geliefden.

dag en nacht
Het gebouw kent twee gezichten en twee verschijningsvormen. Waar het overdag erop gericht is vooral de omgeving zichtbaar te maken, zal het gebouw ’s nachts juist wel de aandacht op zich vestigen. Doormiddel van verlichting en lichtkunst zullen de achtergelegen wandopeningen zichtbaar worden. Aanvullend is het mogelijk op de achterliggende LED-gevel wisselende beelden, videos en patronen te tonen.

Dare to be different!